De Beverdam

Jaargroepen 2 en 3

De Beverdam bestaat uit de jaargroepen 2 en 3. Deze kinderen vormen met elkaar de stamgroep. De jenaplangedachte is dat kinderen elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

Instructie vindt plaats op het niveau van het kind, maar het komt ook voor dat een kind aansluit bij de andere groep, omdat zijn ontwikkeling op hetzelfde niveau is. We werken met verlengde en verkorte instructies. Kinderen die de lesstof snappen, kunnen daardoor eerder aan de slag. Kinderen die nog wat extra uitleg nodig hebben, blijven nog even bij de stamgroepleider. 

In deze groep is er naast de lesstof nog volop ruimte om te spelen en creatief bezig te zijn. De overgang van de onderbouw naar de middenbouw is daardoor een vloeiend proces. Zo zul je bij de Beverdam materiaal zien die ook in de onderbouw staat. Denk dan bijvoorbeeld aan lego, k'nex en spelletjes. 

De stamgroepleiders van de Beverdam zijn Marja en Nina.